Callcenter +46 (0) 770 - 790 700

Bagagebestämmelser

Bagagebestämmelser

Handbagage

Du får ta med dig ett handbagage ombord. Reglerna för handbagage tillämpar vi i första hand på grund av säkerhetsskäl, men det handlar även om komfort och trivsel både för dig och dina medpassagerare.

På flygplanstypen Fokker50 är maxmått på handbagage L45xB20xH35 cm och får inte väga mer än 8 kg. Denna flygplanstyp opererar på destinationerna Hemavan-Arlanda v.v, Kramfors-Arlanda v.v, Lycksele-Arlanda v.v, Vilhelmina-Arlanda v.v, Örnsköldsvik-Arlanda v.v, Karleby Jakobstad-Arlanda v.v.

På flygplanstypen Jetstream32 skall handbagaget kunna placeras under stolen framför dig. Maxmått på handbagage är L45xB20xH35 cm och får inte väga mer än 5 kg. Denna flygplanstyp opererar på destinationerna Hagfors/Torsby - Arlanda v.v.

Du får ha med dig vätskor i behållare på högst 100 ml (1 dl). Behållarna med vätskor skall förvaras i en genomskinlig 1-liters återförslutningsbar plastpåse. Om du inte har någon sådan påse finns de på alla svenska flygplatser (eventuellt mot en viss betalning).
Med vätskor avses: geléer, krämer, vatten, tandkräm, hårgelé, drycker, soppor, saft, parfym, raklödder, sprayer och andra artiklar med liknande konsistens.
Packa flytande medicin, barnmat och dietmat på ett sådant sätt att du lätt kan visa upp dem i säkerhetskontrollen på flygplatsen. Dessa behöver dock inte ligga i plastpåsar.

Reglerna för begränsningar av vätskor omfattar inte incheckat bagage. Tänk på att packa extra noggrant om du packar till exempel flaskor med vätska i incheckat bagage, eventuella skador som uppstår på bagage om en flaska skulle gå sönder ersätts inte.

Vi ber dig vara ute i god tid på flygplatsen då köer till säkerhetskontrollen kan uppstå. Läs mer om de nya reglerna hos Transportstyrelsen.

Reser du på Kampanjbiljett ingår inget incheckat bagage, detta kan dock köpas till för en kostnad av 250 SEK per väg. I våra biljettyper FULL, MID och LOW ingår incheckat bagage i biljettpriset.

På flygplanstypen Fokker50 är maxvikten per incheckat bagage 23 kg. Denna flygplanstyp opererar på destinationerna Hemavan-Arlanda v.v, Kramfors-Arlanda v.v, Lycksele-Arlanda v.v, Vilhelmina-Arlanda v.v, Örnsköldsvik-Arlanda v.v och Karleby Jakobstad-Arlanda v.v.

På flygplanstypen Jetstream32 är maxvikten per incheckat bagage 20 kg. Denna flygplanstyp opererar på destinationerna Hagfors/Torsby - Arlanda v.v.

Extra bagage
Vid tillfällen då du som passagerare är i behov av ett extra incheckat bagage, utöver det bagage som ingår i din biljett, så kan detta läggas till i din bokning mot en kostnad på 250 SEK per bagage, enkel resa. Extra bagage kan beställas via vår hemsida eller genom att kontakta vårt Callcenter.

Bagageövervikt
Bagage som väger över angiven tillåten vikt på din biljett – exklusive handbagage – räknas som övervikt, om din biljett inte tillåter annat. Övervikt utöver tillåtet antal kilon kostar 30 SEK inklusive moms per påbörjat kg.

Den maximala vikten per kolli får ej överstiga 30 kg.

Barnvagnar skickas som incheckat bagage, hjulen skall monteras bort under transport och vagnen skall packas in i en barnvagnspåse för att minska skaderisken. Barnvagnspåse kan du köpa på de flesta flygplatser.

Vid resa med ett spädbarn får du medha en barnvagn eller ett barnsäte utan extra kostnad. Det ingår inget incheckat bagage i spädbarnets biljett.

För att få tillstånd att medföra ett husdjur på flygresan, antingen i kabinen eller i lastutrymmet, måste du boka plats åt det, detta gör du genom att kontakta vårt Callcenter på telefonnummer +46 (0)770 790 700 eller via mail på callcenter@amapola.nu

Det är inte tillåtet att ta medföra husdjur på våra flygningar till Karleby-Jakobstad - Arlanda v.v.

Bestämmelser för transport av djur i kabinen

 • Ett djur som reser i kabinen betraktas som handbagage
 • Djuret får ej ha stark doft
 • Buren måste vara säker mot läckage och får ej överstiga måtten L43xB26xH29 cm
 • Djur och bur får ej tillsammans överstiga 8 kilo
 • Du får endast ta med ett djur i en bur/väska som är lämplig för transport av djur, djuret måste hållas i buren under hela flygningen
 • Djuret får ej vara störande för andra passagerare
 • Djur som är tillåtna i kabinen är hundar och katter
 • Djur i kabin bokas mot en kostnad på 300 SEK, enkel resa

Regler och riktlinjer för transport av husdjur i lastutrymmet

 • Djur som är incheckade som flygfrakt måste resa i transportburar eller -lådor som är läckagefria, fasta, täta, rena och desinficerade.
 • Buren/lådan måste vara tillverkad av glasfiber, metall (inte svetsad eller galler), styv plast, helträ eller plywood, med handtag på sidorna och ett helt golv (nätgolv är ej tillåtna).
 • Lådan måste vara utrustad med behållare för mat och vatten och burens/lådans golv måste vara täckt med tidningspapper eller sågspån (inte hö eller halm).
 • För djurets bekvämlighets skull måste buren vara tillräckligt stor för att det ska kunna stå upp, vända sig och ligga ned bekvämt. Om buren inte uppfyller dessa krav kommer du eventuellt inte att få tillstånd att transportera ditt djur.
 • Amapola.nu transporterar endast burar/lådor som har godkänts av veterinärmyndigheter.
 • Djur som väger mer än 14 kg måste resa i separata burar/lådor.
 • Två vuxna djur i samma storlek på upp till 14 kg vardera kan transporteras i samma bur/låda om de är vana vid att leva tillsammans.
 • Upp till tre djur kan transporteras tillsammans om de är yngre än sex månader och kommer från samma kull.
 • När djur transporteras i lastutrymmet är lufttrycket och temperaturen detsamma som i passagerarkabinen.
 • Tillgången till syrgas för djur i lastutrymmet begränsar antalet och storleken på de djur som vi kan transportera på samma flygning.
 • Burens mått får ej överstiga Höjd L81xB56xH56 cm.
 • Hos Amapola.nu betalar man ett fast pris per bur/låda och riktning. Detta bokas mot en kostnad på 450 SEK per bur, enkel resa
 • På vår Jetstream linje Hagfors/Torsby - Arlanda v.v. tillåter vi inte transport av djur i lastrummet.

Regler och riktlinjer för resa med servicehundar

Servicehundar är alltid välkomna ombord på våra flygningar.

Boka plats för servicehund

Servicehundar och servicehundar under upplärning kan följa med i kabinen på de flesta av våra flygningar utan extra kostnad. Det är enkelt att boka plats för din servicehund genom vårt Callcenter. Vi rekommenderar att du bokar minst 48 timmar före avgång för att vara säker på att det finns plats. Olika villkor gäller beroende på vilken typ av assistans servicedjuret används för och vart du ska resa.

Assistanshund

  • En assistanshund är speciellt tränad för att assistera personer med funktionsnedsättningar.
  • Assistanshundar kan innefatta ledarhundar, signalhundar för döva och servicehundar som är tränade för att hjälpa personer som använder rullstol, har autism eller behöver hjälp att hålla balansen, eller vid andra tillstånd som till exempel epilepsianfall, lågt blodsocker eller psykisk ohälsa.
  • Assistanshundar är tillåtna i kabinen på alla våra flyg i Sverige.

Polishundar och räddningshundar

  • Polishundar och räddningshundar är speciellt tränade för att assistera personal inom brottsbekämpande myndigheter eller andra organisationer som är ansvariga för sök- och räddningsaktiviteter.
  • Polishundar och räddningshundar är tillåtna i kabinen på alla flyg inom Sverige.

Hund för känslomässigt stöd

  • En hund för känslomässigt stöd assisterar personer med psykiska eller känslomässiga funktionsnedsättningar. Hundar för känslomässigt stöd behöver inte ha genomgått någon speciell träning, men personen som reser med hunden måste medföra dokumentation som styrker att de är i behov av denna assistans.
  • Hundar för känslomässigt stöd är endast tillåtna i kabinen på våra flygningar . För att vara godkänd för flygningar till Storbritannien måste hunden vara tränad och certifierad av en erkänd organisation för assistanshundar enligt internationell standard.
  • Flyg måste bokas via vårt Callcenter
  • Hundar för känslomässigt stöd får endast ledsaga en passagerare som har behov av denna assistans. Aktuell dokumentation (utfärdad högst ett år före passagerarens första flight) som stödjer behovet av denna assistans måste uppvisas vid incheckningen och medfölja djuret på resan

Dokumentationen ska utfärdas av en legitimerad yrkesutövare inom psykiatrin (dvs. psykiater, psykolog, legitimerad socialarbetare med relevant kompetens eller annan läkare som behandlar passagerarens psykiska eller känslomässiga funktionsnedsättning) och vara upprättad på papper med dennes brevhuvud. Av intyget ska framgå följande:

  • Passageraren har en psykisk eller känslomässig funktionsnedsättning som omfattas av diagnosmanualen DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – fjärde utgåvan).
  • Passageraren behöver assistans av en hund för emotionellt stöd eller en psykiatrisk servicehund under flygresan och/eller för aktiviteter på passagerarens resmål.
  • Personen som utfärdar intyget är en legitimerad yrkesutövare inom psykiatrin och passageraren genomgår behandling hos denne.
  • Uppgifter om yrkesutövarens licens (licenstyp, utfärdandedatum samt stat eller annat jurisdiktionsområde där licensen har utfärdats).

Regler som gäller för resan

  • Se till att din hund har alla nödvändiga resedokument, inklusive vaccinationsintyg. Alla eventuella böter, kostnader eller andra utgifter som uppkommer på grund av otillräcklig dokumentation är ditt ansvar.

Har du en brakycefal (trubbnosad) servicehund?

  • Trubbnosiga hundar som bulldog, boxer eller pekingeser kan ha svårt att acklimatisera sig i vissa temperaturer och kan få andningsproblem. Prata med din veterinär först om du planerar att flyga med ett trubbnosig hund.

Identifiering av servicehund

 • Din servicehund ska lätt kunna identifieras som en servicehund genom ett ID-kort, annan skriftlig dokumentation, en sele, ID-brickor eller trovärdig muntlig försäkran av kvalificerad person med specialbehov som reser med servicedjuret. Observera att dokumentation kan komma att krävas endast om passagerarens muntliga försäkran inte är trovärdig.

Följande utrustning är förbjuden att använda under start och landning, samt när skylten ”Spänn fast säkerhetsbälte” lyser

 • Bärbar PC
 • Ljud- och videoupptagningsutrustning
 • Elektroniska leksaker
 • Miniräknare
 • Personsökare
 • Elektrisk rakapparat

Följande utrustning är förbjuden att använda under hela din vistelse ombord:

 • Mobiltelefon/Walkie-talkie
 • CD-spelare
 • Radiosändare
 • Fjärrstyrningsutrustning
 • Radio- och TV -mottagare
 • Annan utrustning som inte är nämnd men som innehar aktiva sändare

Vänligen läs om reglerna för farligt gods på Transportstyrelsens hemsida.

Regler för att resa med campingutrustning

 • Får medföras endast efter godkännande av operatören
 • Utrustningen vara fri från bränsle och vara väl rengjord så att all möjlig fara för antändning eliminerats
 • Vätskebehållaren skall ha låtits torka minst 1 timme efter dränering, samt isärplockad ytterligare 6 timmar så att all tänkbar vätska evaporerats
 • Innan transport skall locket sättas på och utrustningen lindas in i absorberande material (t ex pappersdukar) för att placeras i väska gjord av polyethylene-material. Väskan skall vara förseglad med elastiskt band för extra säkerhet

Sportutrustning
Skidor och snowboards skall vara förpackade i skidfodral eller snowboardväska. Skidorna skall vara väl förpackade och med endast ett par skidor plus stavar per fodral. Vid köp av extra baggage i form av skidutrustning ingår ett skidfodral och en pjäxbag i detta pris.

För att medha sportutrustning så som skidfodral eller snowboardväska kostar det 300 SEK enkel resa, per väska och en väska får väga max 20 kg. För eventuell övervikt uttages normal överviktsavgift.

Lavinryggsäckar
Max en livräddningsryggsäck per person, innehållande en pyroteknisk utlösningsmekanism på max 200 mg netto (division 1.4S) och en cylinder med komprimerad gas som inte är brandfarlig. Ryggsäcken ska packas så att den inte kan aktiveras oavsiktligt. Luftkuddarna i ryggsäcken ska ha utsläppsventiler. Du behöver ha ett tillstånd från flygbolaget.

** Du får ej ta med vassa föremål som exempelvis yxa, pikar och hakar.

*** Flaskan måste vara tom och ventilen öppen.

**** Endast gas av typ koldioxid eller annan gas i division 2.2 (ej brandfarlig eller med sekundärfara). Livvästen får endast innehålla två gaspatroner, du får även ha med dig två extra patroner. Du behöver ha ett tillstånd från flygbolaget.

******Fyra små gaspatronen innehållande koldioxid eller annan gas i division 2.2 (ej brandfarlig) per person. Varje patron får inte ha vattenvolym över 50mL (för koldioxid är det equivalent med 28g). Du behöver ha ett tillstånd från flygbolaget.

Golfbag
För att medha en golfbag kostar det 300 SEK enkel resa, per väska. I golfbagen ingår bag, klubbor och ett par skor. En golfbag får väga max 20 kg. För eventuell övervikt uttages normal överviktsavgift.

Cyklar
Cyklar skall transporteras inpackade i en lämplig skyddande cykelbag, cykelkartong eller en liknande behållare och får väga max 20 kg. Det kostar 450 SEK enkel resa, per cykel vid transport. För eventuell övervikt uttages normal överviktsavgift. Elcyklar klassificeras som farligt gods och får inte transporteras på flygningar med Amapola

Specialbagage kan ej bytas mot ett vanligt incheckat bagage, detta innebär att det alltid utgår en avgift för att checka in specialbagage.

Vapen och ammunition
Enligt lag är det förbjudet att medföra skjutvapen i passagerarutrymmet.

För vapentransport gäller följande:

 • Du måste inneha giltig vapenlicens
 • Vapnet skall ej vara laddat
 • Vapen och ammunition måste checkas in.
 • Vapnet skall vara delat i två delar, den vitala delen skall avlägsnas, och packas i separata väskor.
 • Ammunitionen skall förvaras i sin originalförpackning och får inte väga mer än 5 kg per passagerare

Ammunitionstransport:

 • Du får medföra kvantiteter upp till 5 kg.
 • Ammunitionen skall ligga i det incheckade bagaget och transporteras i lastrum.
 • Ammunitionen skall vara förpackad i sin originalförpackning.
 • Patroner för kulgevär skall vara separerade från varandra med skiljeväggar i ammunitionskartongen.
 • Hagelpatroner skall vara fixerade så att de ej ligger löst i kartongen
 • Vi accepterar inte att ni sampackar er ammunition med andra passagerare så att större mängd än 5 kg kan packas i en väska
 • Större kvantiteter än 5 kg skall skickas som frakt.

För att medha vapen och ammunition kostar det 350 SEK enkelresa, per vapenfodral.

För att boka/betala specialbagage kontaktar ni vårt Callcenter på +46 (0) 770 – 790 700.

Ladda ner blanketten för transport av vapen här. Fyll i denna blankett innan ni kommer till flygplatsen.